חברה בע"מ, אשר נקלעת לקשיים כלכליים ומתקשה להצליח בתזרים מזומנים, עליה להחליט, אם היא תבקש הקפאת הליכים או הליך הנקרא פירוק חברות. למעשה, הקפאת ההליכים הינו הליך, אשר נועד לתת לחברה זמן להתארגן ולגייס כספים על מנת שתוכל לצאת מהמשבר שאליו היא נקלעה. למעשה, כאשר כלו קיצים ומנהלי החברה שהם בעלי המניות בה, יצטרכו להחליט על סיום פעילותה העסקית של החברה ולחיסולה באמצעות הליכים שיתקיימו בבית המשפט. 

העילות להגשת בקשה לפירוק חברות

סעיף 275 לפקודת החברות (נוסח חדש) תשמ"ג 1983, מונה את כל העילות להגשת בקשה לפירוק חברה. עילות אלה, כוללות גורמים מסוימים, אשר יצדיקו את הבקשה לפירוק החברה וסעיף סל, אשר יקנה לביהמ"ש, שיקול דעת רחב בהחלטה על מתן צו הפירוק. לאחר שיינתן צו הפירוק, ביהמ"ש יפנה לכונס הרשמי, על מנת שיבדוק את הנסיבות שבגללן הגיעה החברה למצב חדלות פירעון ויכנס את הנושים, על מנת לבדוק את העדפתם של מפרק החברה שימונה ע"י החברה עצמה. כאשר הכונס ימליץ את המלצותיו, ביהמ"ש ימנה מפרק אשר תפקידו יהיה לאסוף את כל המידע בדבר נכסי החברה, מה גובה חובותיה ואז, המפרק הוא זה שבעצם יחלק את נכסיה של החברה לנושים לפי סדר העדיפויות שייקבעו ע"י החוק. למידע נוסף, תוכלו ללחוץ כאן

ההבדל בין פירוק חברה מרצון לבין פירוק חברה ע"פ הוראת בית המשפט

קיימים הבדלים, בין פירוק חברות מרצון לבין פירוק חברה באמצעות צו של בית משפט. למשל כאשר מדובר על פירוק מרצון של החברה, יוזמי הפירוק, הם בעלי המניות בחברה. למשל כאשר בעלי המניות, מחליטים כי הם מעוניינים לפרוע את המניות שבבעלותם ולהשקיע אותן באפיקים אחרים שהם אלטרנטיביים או כדאיים יותר. מצב זה של פירוק מרצון, קורה, כאשר לחברה עדיין קיים כושר פירעון והיא מסוגלת עדיין להחזיר חובות שצברה. במצב זה, בעלי המניות הם אלה שיש להם שליטה מלאה בתהליך הפירוק. בעלי המניות, יהיו אלה אשר ימנו את מפרק החברה. ההבדל השני הוא פירוק באמצעות בית המשפט ותחת פיקוח מלא, כאשר החברה נמצאת במצב של חדלות פירעון. כאשר מדובר במצב זה של קשיים כלכליים עקב חדלות פירעון, הליך ז של פירוק החברה הוא בלתי נמנע.

אם החברה לא הייתה פעילה מעל לתקופה של שנה,ביהמ"ש יתן צו פירוק חברות, אשר המשתמע מצו זה הוא, הקפאה מיידית של כל ההליכים והתביעות שאליהן קשורה החברה. יש לציין , כ במסגרת הליך פירוק החברה, כאשר מועד תחילתו של  הפירוק, ייחשב מהמועד אשר בו הוגשה הבקשה לביהמ"ש. מי שמגיש את הבקשה, יוכל לבקש מביהמ"ש על עיכוב התהליכים המקבילים אשר מתנהלים נגד החברה, עד למתן ההחלטה הסופית בדבר הפירוק. 

הליך פירוק חברות – המדריך המלא

תפקידו של עורך דין פירוק חברות

כאשר בעלי החברה מגיעים למצב של פירוק החברה, הליך זה כאמור, עשוי להתבצע באמצעות ביהמ"ש אשר דן בסוגיית הפירוק הרלוונטית. כאשר בעלי המניות בחברה, מחליטים על פירוקה, בעלי המניות ימנו נאמן, שהוא למעשה עורך דין לפשיטת רגל. חברה הנמצאת בתהליך זה, חייבת ליווי משפטי ומקצועי, כאשר ההתמחות של עורך הדין וניסיונו העשיר, יבטיחו ניהול מדויק של כל שלב וכן, בעלי החברות ידעו כי זכויותיהם נשמרות. מדובר על נושא רחב ומורכב ומסתעף על תת תחומים, סיטואציות והרבה הליכים.בין שאר המטלות שעל עוה"ד לפירוק חברות לבצע, עליו לבדוק את הבקשה לפירוק, ידאג לתשלומי ופיצויי עובדי החברה, וכן, יעביר את ההחלטה למוסד לביטוח לאומי. גם כאן, המוסד לביטוח לאומי, ידון בבקשה וייתן החלטה. במידה והחלטה זו תאושר, התשלומים יעברו לחשבונות הבנק של עובדי החברה. במידה וההחלטה לא תאושר, ניתן יהיה להגיש ערעור.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *