נגיף Coronavirus: משרדנו פועל בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

דיני תאגידים

דיני תאגידים

"עורך דין לחדלות פירעון למעלה מ-18 שנים" – FreshStart

משרדנו מעניק ליווי משפטי שוטף לתאגידים שונים, לרבות הקמת תאגידים, ליווי ויעוץ הן בפעילות שוטפת והן בפעולות ייחודיות,
בין היתר בניהול מו"מ ובניה וניסוח של מיזמים משותפים, טיפול בסכסוכי שליטה בין בעלי המניות, ליווי שוטף של עסקאות,
וטיפול שוטף בכל העניינים המשפטיים המתעוררים מעת לעת.

נגיף Coronavirus: משרדנו פועל בהתאם להנחיות משרד הבריאות.