דיני תאגידים

דיני תאגידים

משרדנו מעניק ליווי משפטי שוטף לתאגידים שונים, לרבות הקמת תאגידים, ליווי ויעוץ הן בפעילות שוטפת והן בפעולות ייחודיות,
בין היתר בניהול מו"מ ובניה וניסוח של מיזמים משותפים, טיפול בסכסוכי שליטה בין בעלי המניות, ליווי שוטף של עסקאות,
וטיפול שוטף בכל העניינים המשפטיים המתעוררים מעת לעת.