נגיף Coronavirus: משרדנו פועל בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

דיני חוזים

דיני חוזים

"עורך דין לחדלות פירעון למעלה מ-18 שנים" – FreshStart

ניסוח חוזים והסכמים, מסוגים שונים, ומתן ליווי מקצועי לאכיפת החוזים וביצועם בפועל.
הגשת תביעות לבית המשפט למתן סעדים בגין הפרת חוזים, לרבות בגין אכיפת חוזים,
פיצויים בגין הפרת חוזים ו/או בגין גרם הפרת חוזה, תביעות השבה מכח דיני החוזים, ועוד.

נגיף Coronavirus: משרדנו פועל בהתאם להנחיות משרד הבריאות.