דיני חוזים

דיני חוזים

ניסוח חוזים והסכמים, מסוגים שונים, ומתן ליווי מקצועי לאכיפת החוזים וביצועם בפועל.
הגשת תביעות לבית המשפט למתן סעדים בגין הפרת חוזים, לרבות בגין אכיפת חוזים,
פיצויים בגין הפרת חוזים ו/או בגין גרם הפרת חוזה, תביעות השבה מכח דיני החוזים, ועוד.